LobbyABC
Voor kleine en middelgrote organisaties    
die een eigen lobby willen organiseren    
en daar wegwijzer en gids bij zoeken    

MENU

Welkom
Voorstellen
Producten
Offerte
Gegevens
Lobby Alfabet

Lobby Alfabet

Zoek naar woorden op deze pagina met Control-F Staat het lobbywoord er niet bij? Regelmatig neem ik nieuwe woorden op. Volg mij via via Twitter en het LobbyBlog, zie de links in het menu ter rechterzijde.

Actor

Letterlijk iemand die handelt, die een actie onderneemt. Het woord acteren is er ook in herkenbaar, in het Nederland in zowel de betekenis van toneelspelen, als van handelen. In de context van lobby en politiek is een actor iemand die door een -al dan niet bewuste- handeling een proces bijstuurt. Actoren zijn personen, maar ook functies (burgemeester, minister), gremia (ouderraad, stichtings- of verenigingsbestuur), organisaties (buurtcomite, bedrijven) of instanties (Tweede Kamer, ministerraad, College van Burgemeester en Wethouders, medezeggenschapsraad) die iets mogen of moeten doen. Iemand die besluit om een lobby op te zetten om de werkelijkheid te veranderen is ook een actor.

Actorenkwadrant

Een omschrijving van het actorenkwadrant is te vinden op het blog.

Agenderen

Een punt ter bespreking en/of besluitvormend op de agenda krijgen.

Backwards lobbyen

In het Nederlands ben ik nog geen goede term tegengekomen, maar het vertaald als achterwaarts- of achteruit-lobbyen. Heel af en toe kan het gebruikt worden als strategie als je echt elke slag verloren hebt, maar het is een noodstrategie. Je bent dan bezig om, nadat het besluit dat je wilde beïnvloeden genomen is, alsnog het besluit aangepast te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door met uitvoeringsregels te gaan stoeien,

Belang

Alles wat je raakt doordat jouw voordeel ermee gemoeid is. Belangeloos: hij heeft er geen belang, geen voordeel bij. Het komt ook voor in de betekenis van nieuwsgierig, bijvoorbeeld belangstelling: belang in iets stellen.

Bel Arjan Stoffels:
06 - 298 64 217

E-mail | Zenden
Twitter | Volgen
Blog | Lezen
LinkedIn | Linken


Creative Commons Licentie