LobbyABC
Voor kleine en middelgrote organisaties    
die een eigen lobby willen organiseren    
en daar wegwijzer en gids bij zoeken    

MENU

Welkom
Voorstellen
Producten
Offerte
Gegevens
Lobby Alfabet

Gegevens

Contact: Het Telefoonnummer en E-mailadres van Arjan Stoffels staan in het menu ter rechterzijde.

Eigenaar en Registratie: Eigenaar van LobbyABC.nl is Arjan Stoffels, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56040652 met BTW nummer 145867626B01.

Samenvatting van de voorwaarden:

 • LobbyABC neemt het Handvest van de Beroepsvereniging voor Public Affairs als uitgangspunt voor het handelen.
 • LobbyABC is gehouden tot het uitvoeren van werkzaamheden naar regelgeving en goed gebruik.
 • Alle vermelde bedragen zijn in euro's exclusief BTW, tenzij de BTW expliciet staat vermeld.
 • Reiskosten worden separaat en op basis van eerste klas openbaar vervoer in rekening gebracht.
 • Indien de reistijd van deur tot deur per openbaar vervoer meer dan twee uur enkele reis bedraagt, wordt het meerdere gedeclareerd tegen uurtarief.
 • Werkzaamheden worden uitgevoerd op een door of namens de opdrachtgever nader te specificeren lokatie en op een in overleg te bepalen datum en tijdstip.
 • Op genoemde lokatie dienen functionerende beamer, verbindingssnoeren en projectiescherm aanwezig te zijn.
 • Nadere afspraken worden gemaakt in overleg met een door de opdrachtgever daartoe aan te wijzen persoon. De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat Arjan Stoffels direct wordt geïnformeerd indien een ander als contactpersoon wordt aangewezen.
 • Door LobbyABC of STOFFELS LOBBY ADVIES aangeleverde en opgeleverde producten vallen onder een Creative Commons licentie. Specifiek geldt de Creative Commons Naamsvermelding - Niet Commercieel - Geen Afgeleide Werken 3.0 Nederland licentie
 • Iedere vordering ter zake van directe of indirecte, materiële of immateriële schade is nadrukkelijk uitgesloten, voor zover deze niet aan opzet of grove schuld te wijten valt en dit uitdrukkelijk kan worden bewezen.
 • Offertes zijn gewoonlijk drie maanden geldig en gaan er vanuit dat werkzaamheden voor 31 december van enig jaar zijn afgerond, tenzij anders overeengekomen.
 • Overige begeleiding, advies, invulling, uitwerking en/of andere dan de overeengekomen werkzaamheden geschieden in overleg, volgens geldend uurtarief en op basis van nacalculatie.
 • Overleg vooraf over de nadere invulling of achteraf over nadere uitwerking van cursus, lobbyplan of actorenkwadrant gaat tegen een in offerte op te nemen tarief. Uitgangspunt is 75% van het uurtarief.

Bel Arjan Stoffels:
06 - 298 64 217

E-mail | Zenden
Twitter | Volgen
Blog | Lezen
LinkedIn | Linken


Creative Commons Licentie