LobbyABC
Voor kleine en middelgrote organisaties    
die een eigen lobby willen organiseren    
en daar wegwijzer en gids bij zoeken    

MENU

Welkom
Voorstellen
Producten
Offerte
Gegevens
Lobby Alfabet

Offerte

Op verzoek maak ik graag een offerte op maat voor u, waarbij de onderstaande tarieven als uitgangspunt gelden. U kunt daarvoor telefonisch of via de mail contact met mij opnemen.

Advies en Begeleiding

Voor 2012 is het uurtarief voor advies en begeleiding, waaronder het voorbereiden en meegaan naar gesprekken, het uitwerken en uitvoeren van uw lobby activiteiten, de presentatie van het actorenkwadrant en opstellen van een lobbyplan, 95 euro per uur.

Cursus Doelgericht Lobbyen

De cursus kost 400 euro, opgebouwd uit het daadwerkelijk verzorgen van de cursus op een door u te bepalen lokatie en is inclusief de voorbereidingstijd om een voor u geschikte casus te vinden en te bewerken.

Opstellen van een Actorenkwadrant en Opstellen van een Lobbyplan

Beide producten zijn bewerkelijk en afhankelijk van uw wensen. Een actorenkwadrant kost nogal wat voorbereidingstijd en een lobbyplan nogal wat uitwerkingstijd. Reken hiervoor circa anderhalf uur per product. Het actorenkwadrant toelichten duurt ongeveer een uur. Het opstellen van een lobbyplan is afhankelijk van uw wensen.

Overleg vooraf of uitwerking achteraf

Overleg vooraf over de nadere invulling of achteraf over nadere uitwerking van cursus, lobbyplan of actorenkwadrant gaat tegen een in offerte op te nemen tarief. Uitgangspunt is 75% van het uurtarief.

Alle vermelde bedragen zijn exclusief 21% BTW

Bel Arjan Stoffels:
06 - 298 64 217

E-mail | Zenden
Twitter | Volgen
Blog | Lezen
LinkedIn | Linken


Creative Commons Licentie